Kategorier

81 av de viktigste laksebestandene når ikke målet om minst god tilstand. Dette er resultatet etter at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert de første 104 laksebestander etter kvalitetsnormen for villaks.