Kategorier

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for stoffet colecalciferol, vitamin D3. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 7. mars 2016.