Kategorier

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. Beregningene er gjort for så mange kilder som kvalitets- og konfidensialitetshensyn tillater. Antallet kilder varierer derfor mellom kommuner.