Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA har nylig publisert en oppdatert versjon av kapittel R.12 i veiledning om informasjonskrav og kjemisk sikkerhetsvurdering (IR&CSA).

Siste nyheter

ECHA har nylig publisert en oppdatert versjon av kapittel R.12 i veiledning om informasjonskrav og kjemisk sikkerhetsvurdering (IR&CSA).