Kategorier

ECHA har nylig publisert en oppdatert versjon av kapittel R.12 i veiledning om informasjonskrav og kjemisk sikkerhetsvurdering (IR&CSA).