Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier tirsdag 1. mars. Tema for seminaret er hvordan opplysninger i sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenario kan brukes i virksomhetens HMS-arbeid og informasjon til etterfølgende brukere. Seminaret arrangeres i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr og påmeldingsfrist er 19…

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier tirsdag 1. mars. Tema for seminaret er hvordan opplysninger i sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenario kan brukes i virksomhetens HMS-arbeid og informasjon til etterfølgende brukere. Seminaret arrangeres i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr og påmeldingsfrist er 19...