Kategorier

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, ikke minst for den fattige delen av verdens befolkning.