Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, ikke minst for den fattige delen av verdens befolkning.

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, ikke minst for den fattige delen av verdens befolkning.