Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn marint avfall og levere det inn til utvalgte havner. 

Siste nyheter

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for prosjektet Fishing for Litter, der fiskere i Norge skal samle inn marint avfall og levere det inn til utvalgte havner.