Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2015 er noe høyere enn bunnårene 2013 og 2014. I motsetning til de to foregående årene ble det ikke innført ekstraordinære reguleringer i 2015.

Siste nyheter

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2015 er noe høyere enn bunnårene 2013 og 2014. I motsetning til de to foregående årene ble det ikke innført ekstraordinære reguleringer i 2015.