Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Elvemuslingen i Fusta i Nordland ble eksponert for plantegiften rotenon under en behandling mot lakseparasitten gyrodactylus salaris i 2012. En ny rapport viser at bevaringstiltak som ble satt i gang for den trua arten har fungert.

Siste nyheter

Elvemuslingen i Fusta i Nordland ble eksponert for plantegiften rotenon under en behandling mot lakseparasitten gyrodactylus salaris i 2012. En ny rapport viser at bevaringstiltak som ble satt i gang for den trua arten har fungert.