Kategorier

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å undersøke miljørisikoen ved innførsel og hold av et utvalg edderkopper, insekter og ferskvannsplanter. Rapportene vil utgjøre et viktig grunnlag for saksbehandling under forskrift om fremmede organismer.