Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å undersøke miljørisikoen ved innførsel og hold av et utvalg edderkopper, insekter og ferskvannsplanter. Rapportene vil utgjøre et viktig grunnlag for saksbehandling under forskrift om fremmede organismer.

Siste nyheter

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å undersøke miljørisikoen ved innførsel og hold av et utvalg edderkopper, insekter og ferskvannsplanter. Rapportene vil utgjøre et viktig grunnlag for saksbehandling under forskrift om fremmede organismer.