Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier. Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket REACH.Tema for workshopen er hvordan opplysninger i sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenario kan brukes i virksomhetens HMS-arbeid og informasjon til etterfølgende brukere. 

Siste nyheter

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier. Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket REACH.Tema for workshopen er hvordan opplysninger i sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenario kan brukes i virksomhetens HMS-arbeid og informasjon til etterfølgende brukere.