Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat i Hamar og opprette Stilla og Brauterstilla naturreservat i Akershus.

Siste nyheter

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat i Hamar og opprette Stilla og Brauterstilla naturreservat i Akershus.