Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe. Behandlingen førte ikke til endring av kvotene.

Siste nyheter

Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe. Behandlingen førte ikke til endring av kvotene.