Kategorier

De nye reglene definerer klarere hva som menes med «rettferdig, transparent og ikke-diskriminerende» i forbindelse med industriens deling av kostnader ved REACH-registrering. Med dette får ECHA mandat til å sikre at alle registranter av samme stoff er del av samme felles registrering (joint submission).