Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet la fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen 18. januar.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet la fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen 18. januar.