Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Resultatene fra fylkesmannens behandling av søknader om erstatning for tap av sau til rovvilt er nå tilgjengelige i Rovbase.no. Tallene viser at nedgangen i antall søkere og i antall dyr som ble erstattet fortsatte i 2015. 

Siste nyheter

Resultatene fra fylkesmannens behandling av søknader om erstatning for tap av sau til rovvilt er nå tilgjengelige i Rovbase.no. Tallene viser at nedgangen i antall søkere og i antall dyr som ble erstattet fortsatte i 2015.