Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vi har i dag gitt tillatelse etter forurensningsloven til Nussir for uttak og oppredning av kobbermalm samt deponering av avgangsmasse i Repparfjorden. Utkast til vedtak ble sendt bedriften i desember 2015.

Siste nyheter

Vi har i dag gitt tillatelse etter forurensningsloven til Nussir for uttak og oppredning av kobbermalm samt deponering av avgangsmasse i Repparfjorden. Utkast til vedtak ble sendt bedriften i desember 2015.