Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hjorteviltforskriften har som hensikt å legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein. Miljødirektoratet har fastsatt en ny versjon av forskriften som gjelder fra 8. januar 2016. Endringene er mest av strukturell karakter.

Hjorteviltforskriften har som hensikt å legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein. Miljødirektoratet har fastsatt en ny versjon av forskriften som gjelder fra 8. januar 2016. Endringene er mest av strukturell karakter.