Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av bly som stabilisator i PVC. ECHA etterspør også innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om forbud mot bruk av metanol i vindusspylervæske og i denaturert alkohol.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av bly som stabilisator i PVC. ECHA etterspør også innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om forbud mot bruk av metanol i vindusspylervæske og i denaturert alkohol.