Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist.

Siste nyheter

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist.