Kategorier

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader (FKT) er 15. januar. Enkelte fylkesmenn har utvidet søknadsfrist.