Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Avfallsforhandlere og meglere av farlig avfall pålegges også å føre en kronologisk journal 

Siste nyheter

Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Avfallsforhandlere og meglere av farlig avfall pålegges også å føre en kronologisk journal