Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kommuner i Vest-Agder må sette i verk tiltak for å sikre viktig infrastruktur og ivareta naturmangfoldet når klimaet endrer seg. Det viser evalueringen av et pilotprosjekt om klimatilpasning Fylkesmannen har gjennomført. Prosjektet er et samarbeid med Miljødirektoratet. 

Kommuner i Vest-Agder må sette i verk tiltak for å sikre viktig infrastruktur og ivareta naturmangfoldet når klimaet endrer seg. Det viser evalueringen av et pilotprosjekt om klimatilpasning Fylkesmannen har gjennomført. Prosjektet er et samarbeid med Miljødirektoratet.