Kategorier

Kandidatlista under REACH-regelverket er oppdatert med fem nye stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. ECHAs veiledning for farlige stoffer i produkter er nå oppdatert som følge av en dom i EU-domstolen.