Kategorier

Miljøservice Vest AS er et mottaks- og behandlingsanlegg for farlig avfall i Karmøy kommune.