Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge har levert sin rapport om oppfyllelsen av våre klimaforpliktelser til FNs klimasekretariat. Miljødirektoratet har ansvar for deler av rapporten. 

Siste nyheter

Norge har levert sin rapport om oppfyllelsen av våre klimaforpliktelser til FNs klimasekretariat. Miljødirektoratet har ansvar for deler av rapporten.