Kategorier

Norge har levert sin rapport om oppfyllelsen av våre klimaforpliktelser til FNs klimasekretariat. Miljødirektoratet har ansvar for deler av rapporten.