Kategorier

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides jevnlig i flere av de store byene. Kalde vinterdager er ofte forbundet med høye nivåer av luftforurensning som er skadelig for helsa. Kommunene og anleggene som forurenser har ansvaret for å sikre god luftkvalitet.