Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for seks stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 25. januar  og 5. februar 2016.

Siste nyheter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for seks stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 25. januar  og 5. februar 2016.