Kategorier

REACH-forskriften er endret ved at bestemmelsene om sikkerhetsdatablader og bestemmelsene om forbud/restriksjoner nå gjelder for Svalbard også. Endringene innebærer i tillegg at Arbeidstilsynet nå er ansvarlig myndighet for REACH-forordningens avdeling IV om opplysninger i forsyningskjeden på lik linje med Miljødirektoratet.