Kategorier

Forskrift om fremmede organismer trer i kraft fra nyttår og vil innebære en del nye bestemmelser om blant annet innførsel, omsetning og utsetting av fremmede arter. Søknadsskjema med veiledning ligger nå klart i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.