Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Endringer i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i norsk rett ved at forordning (EF) nr. 1221/2015 er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Siste nyheter

Endringer i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i norsk rett ved at forordning (EF) nr. 1221/2015 er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).