Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet kartleggingsmiljøene til informasjonsmøte om kommende utlysning og om kursaktiviteter knyttet til ny kartleggingsmetodikk og om Artsdatabankens beskrivelsessystem Natur i Norge.

Miljødirektoratet kartleggingsmiljøene til informasjonsmøte om kommende utlysning og om kursaktiviteter knyttet til ny kartleggingsmetodikk og om Artsdatabankens beskrivelsessystem Natur i Norge.