Kategorier

Villreinflokkene som tidligere i uka oppholdt seg nær riksveg 7 på Hardangervidda sto fredag morgen kun 1 km fra veien. Etter en helhetsvurdering er det ikke aktuelt for Miljødirektoratet å tilråde stenging av vegen mens juletrafikken pågår fram til og med 3. januar.