Kategorier

På konferansen om vanninnovasjon i Trondheim 1. mars 2016 vil Miljødirektoratet dele våre tanker om framtidige rammevilkår og krav som grunnlag for innovasjon.