Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På konferansen om vanninnovasjon i Trondheim 1. mars 2016 vil Miljødirektoratet dele våre tanker om framtidige rammevilkår og krav som grunnlag for innovasjon.

På konferansen om vanninnovasjon i Trondheim 1. mars 2016 vil Miljødirektoratet dele våre tanker om framtidige rammevilkår og krav som grunnlag for innovasjon.