Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klimagassutslippene gikk litt ned fra 2013 til 2014. Miljødirektoratet anslår at utslippene vil øke igjen i 2015. Denne økningen kommer først og fremst fra  olje- og gassproduksjon, og veitrafikk. 

Klimagassutslippene gikk litt ned fra 2013 til 2014. Miljødirektoratet anslår at utslippene vil øke igjen i 2015. Denne økningen kommer først og fremst fra  olje- og gassproduksjon, og veitrafikk.