Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2014 ble det sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 0,8 prosent eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med utslippene i 2013, men en økning på 2,4 prosent fra 1990.

Siste nyheter

I 2014 ble det sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 0,8 prosent eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med utslippene i 2013, men en økning på 2,4 prosent fra 1990.