Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge har nådd sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, bortsett fra for ammoniakk. Jordbruket står for det meste av ammoniakkutslippene, som har vært forholdsvis stabile siden 1990.

Siste nyheter

Norge har nådd sine internasjonale forpliktelser om reduserte utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, bortsett fra for ammoniakk. Jordbruket står for det meste av ammoniakkutslippene, som har vært forholdsvis stabile siden 1990.