Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fra 1.oktober 2015 er kravet til omsetning av biodrivstoff, for motorkjøretøy på vei, økt til 5,5 prosent. Alle som omsetter drivstoff til veitrafikk må dokumentere at minst 5,5 prosent av drivstoffsalget er biodrivstoff, og rapportere dette til Miljødirektoratet.

Fra 1.oktober 2015 er kravet til omsetning av biodrivstoff, for motorkjøretøy på vei, økt til 5,5 prosent. Alle som omsetter drivstoff til veitrafikk må dokumentere at minst 5,5 prosent av drivstoffsalget er biodrivstoff, og rapportere dette til Miljødirektoratet.