Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området. Les mer hos Statistisk sentralbyrå

Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området. Les mer hos Statistisk sentralbyrå