Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan som viser hvordan norske myndigheter vil legge opp arbeidet for å nå 2020-målet for miljøgifter. Målet er at utslipp og bruk av miljøgifter kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.  Les mer hos Klima- og miljødepartementet

Siste nyheter

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan som viser hvordan norske myndigheter vil legge opp arbeidet for å nå 2020-målet for miljøgifter. Målet er at utslipp og bruk av miljøgifter kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.  Les mer hos Klima- og miljødepartementet