Kategorier

Omtrent 3000 villrein oppholder seg nå noen kilometer sør for riksveg 7 på Hardangervidda. I tråd med en avtale mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen er det er innført stans forbudt mellom bommene. Vegen kan bli stengt for å gi dyrene ro til å krysse, men ikke i perioden 18. desember til over nyttår.