Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Strengere utslippskrav i ny tillatelse til Hydro Aluminium på Karmøy gir lavere utslipp per produserte enhet. Hydro ønsker å teste ut nye og mer energieffektive elektrolyseceller.

Strengere utslippskrav i ny tillatelse til Hydro Aluminium på Karmøy gir lavere utslipp per produserte enhet. Hydro ønsker å teste ut nye og mer energieffektive elektrolyseceller.