Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder.