Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet gir Farsund kommune inntil 8,8 millioner kroner til å rydde opp forurenset sjøbunn i Lundevågen.

Miljødirektoratet gir Farsund kommune inntil 8,8 millioner kroner til å rydde opp forurenset sjøbunn i Lundevågen.