Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Har du sett spor i snøen etter flere gauper som går i lag? Statens naturoppsyn er klar til å se på sporene, for å registrere observasjonen din i det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Har du sett spor i snøen etter flere gauper som går i lag? Statens naturoppsyn er klar til å se på sporene, for å registrere observasjonen din i det nasjonale overvåkingsprogrammet.