Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har fått oversatt synteserapporten til FNs klimapanel (IPCC) til norsk. Synteserapporten er siste del av klimapanelets femte hovedrapport og sammenstiller hovedfunnene fra de foregående delrapportene.

Siste nyheter

Miljødirektoratet har fått oversatt synteserapporten til FNs klimapanel (IPCC) til norsk. Synteserapporten er siste del av klimapanelets femte hovedrapport og sammenstiller hovedfunnene fra de foregående delrapportene.