Kategorier

Miljødirektoratet har fått oversatt synteserapporten til FNs klimapanel (IPCC) til norsk. Synteserapporten er siste del av klimapanelets femte hovedrapport og sammenstiller hovedfunnene fra de foregående delrapportene.