Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rundt 1,4 millioner tonn farlig avfall ble levert til godkjent behandling i 2014, 70 prosent mer enn i 2003. Rundt 97 prosent gikk til godkjent behandling.

Siste nyheter

Rundt 1,4 millioner tonn farlig avfall ble levert til godkjent behandling i 2014, 70 prosent mer enn i 2003. Rundt 97 prosent gikk til godkjent behandling.