Kategorier

Siste registreringsfrist i REACH er 31. mai 2018. I den forbindelse har ECHA laget mye nytt veiledningsmateriale, spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter.