Kategorier
Uncategorized

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for stoffet 4-tert-butylphenol. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 8. januar 2016.

Siste nyheter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for stoffet 4-tert-butylphenol. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 8. januar 2016.