Kategorier

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking for stoffet 4-tert-butylphenol. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 8. januar 2016.