Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det nye HMS-magasinet er på vei ut til abonnentene. Tema er HMS-opplæring, -undervisning og rådgivning. Bladet gir deg også mye interessant stoff om inkluderende arbeidsliv.

Det nye HMS-magasinet er på vei ut til abonnentene. Tema er HMS-opplæring, -undervisning og rådgivning. Bladet gir deg også mye interessant stoff om inkluderende arbeidsliv.