Kategorier
Uncategorized

Norge og Russland er enige om nye prioriteringer for miljøsamarbeidet i nordområdene. Dette samarbeidet bidrar til god havforvaltning, redusert forurensning og koordinert forvaltning av isbjørn, sjøfugl og villaks, som vi har felles bestander av.

Siste nyheter

Norge og Russland er enige om nye prioriteringer for miljøsamarbeidet i nordområdene. Dette samarbeidet bidrar til god havforvaltning, redusert forurensning og koordinert forvaltning av isbjørn, sjøfugl og villaks, som vi har felles bestander av.