Kategorier

Norge og Russland er enige om nye prioriteringer for miljøsamarbeidet i nordområdene. Dette samarbeidet bidrar til god havforvaltning, redusert forurensning og koordinert forvaltning av isbjørn, sjøfugl og villaks, som vi har felles bestander av.